'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

STRUKTUR ORGANISASI
Home » Struktur Organisasi
 
 
STRUKTUR ORGANISASI
PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH KABUPATEN BREBES
PERIODE 2015 – 2020

 

                                       Penasihat                                 :           1. Hj. Zubaedah

                                                                                                        2. Hj. Ghozanah, B.A.

                                       Ketua                                         :           Dra. Hj. Nok Uripah

                                       Ketua  1                                     :           Sa’diyah, A.ma.Pd.
                                       Ketua  2                                     :           Hj. Zulaikha Karyoto
                                       Ketua  3                                     :           Hj. Umamah Halini, S.Pd
                                      
                                       Sekretaris  1                              :           H.j. Nurul Aeny, S.KM
                                       Sekretaris  2                              :           Safinah Rahmawati, S.Pd
               
                                       Bendahara 1                              :           Hj. Nining Murnianah, S.Pd
                                       Bendahara 2                              :           Hj. Mastuti
 
                                       Majelis-majelis
                                       A.    Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
                                               Ketua                                  :           Hj. Chunaesih, S.Pd. M.M
                                               Sekretaris                          :           Umi Chodiroh, S.Ag, M.Pd.
                                               Bendahara                        :           Hj. Chusrifiyah
                                               Anggota                              :           Hj. Mufidah
 
                                      B.    Majelis Tabligh
                                              Ketua                                    :           Hj. Djuheriyah, A.Ma.Pd
                                              Sekretaris                            :           Dra. Rochyatun
                                              Bendahara                           :           Hj. Luthfiah Budiwati, S.Pd
                                              Anggota                                :           Eni Hikmawati, S.Pd
 
                                      C.    Majelis Pembinaan Kader
                                              Ketua                                     :           Hj. Maimun Hayati, S.Pd.
                                              Sekretaris                             :           Siti Mualimah, S.Pd.
                                              Bendahara                            :           Hj. Sumitri, S.Pd
                                             Anggota                                  :           Hj. Uripah
 
                                       D.   Majelis Kesehatan dan  Lingkungan Hidup
                                              Ketua                                     :           Evi Futikhati, S.KM, M.Kes
                                              Sekretaris                             :           Sri Nurochmi Susilowati, M.Pd.
                                              Bendahara                            :           Hj. Salimah, A.Ma.Pd.
                                              Anggota                                 :           dr. Ida Rakhmawati, M.Kes
 
                                       E.   Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan
                                              Ketua                                       :           Hj. Maslakhah, S.Pd.
                                              Sekretaris                               :           Hj. Satini, S.Pd.
                                              Bendahara                             :           Hj. Chodijah Kasturi
                                              Anggota                                   :           Hj.Ghofuroh
 
                                       F.   Majelis Kesejahteraan Sosial
                                             Ketua                                        :           Hj. Bidayat Amanati
                                             Sekretaris                                :           Nur Saadah, S.Pd, M.MPd
                                              Bendahara                              :           Hj. Purnomosari, S.Pd.
                                              Anggota                                    :           Sihnaeni
 
                                 G.         Majelis Hukum dan  HAM
                                               Ketua                                         :           Mu’minati, S.H
                                               Sekretaris                                 :           Isniati, S.Pd
                                              Bendahara                                :           Tusrijati, S.Pd.
                                              Anggota                                      :           Evin Nurviana
 
                                              Lembaga-lembaga
                                     A.      Lembaga Penelitian dan  Pengembangan
                                               Ketua                                         :           Dra. Reni Hartati
                                               Sekretaris                                 :           Dewi Hendayati, M.Pd
                                               Bendahara                               :           Hj. Rodhiyah, S.Pd.
                                               Anggota                                    :           Rukoyah, S.Pd.
                                      B.      Lembaga Budaya
                                               Ketua                                         :           Sri Endaringsih, S.Pd.
                                               Sekretaris                                 :           Nurotulaen S.Pd
                                                Bendahara                               :           Fitrianingsih, S.Pd.
                                                Anggota                                    :           Masruroh Anas
Shared Post: