'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

MAJELIS TABLIGH
Home » MAJELIS TABLIGH
Mengadakan pengajian di kalangan warga ‘Aisyiyah dan masyarakat luas dengan materi aqidah, ahlak, ibadah dan muamalah duniawiyah berdasarkan Keputusan Majlis Tarjih Muhamaadiyah dan PHIWM yang s
Shared Post: