'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

LEMBAGA BUDAYA
Home » Lembaga Kebudayaan

Meningkatkan perhatian terhadap persoalan budaya yang mempengaruhi kepentingan masyarakat disertai upaya pengembangan khasanah budaya Islam yang mampu mendorong dan membangkitkan fitrah kemanusiaan serta mendekatkan manusia pada Sang Pencipta.

Shared Post: